Jaunumi

23. Mai 2019

Pieredzes apmaiņa Šauļu Valsts koledžā

ES programmas ERASMUS + personāla mobilitātes ietvaros no  16.04.2019 – 18.04.2019. LU Rīgas Medicīnas (LU RMK) koledžas personāls – studiju metodiķes – Inta Fedotova un Ilze Vanzoviča, bibliotekāre Gunda Keiša un laborante Anta Nasteviča  devās pieredzes apmaiņā uz Lietuvu ,kur piedalījās 5. Šauļu Valsts koledžas starptautiskajā nedēļā “Mentorship – a Life-long Journey”.

Brauciena mērķis bija iepazīties ar augstākās izglītības sistēmu veselības aprūpes nozarē, apmeklēt augstākās izglītības iestādes fakultātes, salīdzināt īstenotās studiju programmas, iepazīties ar koledžas bibliotēkas darba organizāciju, pakalpojumiem un zinātnisko darbību, kā arī uzaicināt starptautiskās nedēļas dalībniekus piedalīties LU RMK organizētajā 6.starptautiskajā zinātniskajā konferencē gan ar prezentācijām un publikācijām, gan deleģējot pārstāvjus konferences organizācijas un zinātniskajām komitejām. 

Tikšanās laikā tika apmeklētas Šauļu Valsts koledžas Biznesa un Tehnoloģiju fakultāte un Medicīnas fakultāte, to bibliotēkas. Detalizēti apspriesta Medicīnas fakultātes Māszinību programma. Iegūta informācija par studiju procesa organizēšanu, prakšu norisi un māszinību profesionālā bakalaura grāda iegūšanas iespēju Lietuvā. Veikta pieredzes apmaiņa bibliotēkas darba organizācijā un sniegto pakalpojumu un zinātniskās darbības salīdzinājums.

5. Šauļu Valsts koledžas  Starptautiskās nedēļas – “Mentorship – a Life-long Journey” ietvaros tika diskutēts grupās par Erasmus + programmas pozitīvajiem un uzlabojamiem aspektiem no personāla un studentu skata  puses un statistikas datiem. Prezentēts viedoklis par mentoru (ERASMUS koordinatoru) lomu un pienākumiem Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā un viņu sadarbību ar ārvalstu studentiem un lektoriem. Nedēļās ietvarot bija iespēja iepazīties  ar dalībvalstu pārstāvjiem  no Turcijas, Grieķijas, Lietuvas, Spānijas, Albānijas, Polijas, Rumānijas, Bulgārijas, Baltkrievijas, Krievijas, Slovēnijas, Portugāles.  

Iesāktas arī sarunas par sadarbības iespējām ar Karadeniz Technical University  (Faculty of Health Sciences; Faculty of Medicine) Turcijā un Universidad Rey Juan Carlos (Faculty of Health Sciences) Spānijā.

 

Sadarbības partneri