Jaunumi

14. Aug 2023

Piesakies kursiem “Pacientu datu aizsardzība ārstniecības personām”!

 • Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža organizē tālākizglītības kursus “Pacientu datu aizsardzība ārstniecības personām” 13.septembrī.
 • Mērķis: Izglītības procesa rezultātā sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes par drošības prasībām, riskiem un pasākumiem, lai nodrošinātu fizisko personu datu aizsardzības prasību ievērošanu.
 • Kursi saskaņoti ar Latvijas Māsu asociācijas padomi un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienību.
 • Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP.
 • Kursu mērķauditorija – medicīnas māsas, ārsta palīgi, masieri, funkcionālie speciālisti.
 • Norises vieta: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Hipokrāta iela 1, Rīga

Priekšlasījuma tēmas:

 1. Personas datu aizsardzības jēdziens, normatīvais regulējums, datu subjektu tiesības un pienākumi.
 2. Datu apstrādes likumīgums, piekļuve pacienta datiem, datu nodošana un izpaušana.
 3. Pacientu datu noplūdes risku apzināšana, drošības pasākumi.
 4. Rīcība pacientu datu noplūdes gadījumos. Atbildība par personai nodarīto kaitējumu un nelikumīgu datu apstrādi.
 5. Pacienta datu aizsardzības prasību ievērošana komunikācijā ar pacientiem un piederīgajiem.
 6. Bērnu datu apstrādes īpatnības veselības aprūpē.

Sadarbības partneri