Sākums

11. Sep 2018

Piesakies prakses iespējām ārvalstīs!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izmanto unikālu iespēju doties mācību praksē ārvalstīs!
 
Erasmus+ un Nordplus piedāvā iespēju iegūt pieredzi un pielietot zināšanas kādā no sadarbības valstīm/partnerinstitūcijām
 
Sadarbības partnerus vari aplūkot mājaslappā 
 
Nenokavē un piesakies līdz 1. oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu (skatīt šeit)
 – nosūtot to elektroniski uz erasmus@rmkoledza.lv 
 – vai iesniedzot klātienē, 215. kabinetā
 
Kandidātu atlase noriet pēc sekojošiem kritērijiem:
  • Sekmes ( >6.5 vidējā svērtā atzīme)
  • motivācija
  • svešvalodu zināšanas
  • sabiedriskā aktivitāte
  • iepriekšējā dalība zinātniskās konferencēs vai citos starptautiskos projektos
Kā arī 20.09.2018, 12:00, 111 kab. norisināsies informatīva lekcija, kuras laikā detalizētāk tiks izklāstīts par prakses iespējām atbilstoši studiju programmai un kursam
 
Neskaidrību vai jautajumu gadījumā vērsties 215. kab vai rakstīt uz erasmus@rmkoledza.lv

Sadarbības partneri