Jaunumi

30. Okt 2020

Publicēti Interreg Central Baltic projekta “SimE” rezultāti

Projekts, kas apvienoja trīs Baltijas jūras reģiona augstākās izglītības iestādes kopīgam darbam, ir sekmīgi noslēdzies, ar SimE rokasgrāmatas un materiālu publikāciju.
Sadarbības universitātes Turku Lietišķo zinātņu universitāte, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Zviedrijas Sarkanā Krusta universitātes koledža var atskatīties uz divu gadu ilgo kopdarbu un novērtēt rezultātus.
SimE projekta mērķis bija paaugstināt ētikas kompetences veselības zinātņu studentu vidū un sagatavot kompetentus nākotnes profesionāļus darbam veselības aprūpes sistēmās Baltijas jūras reģionā. Projekta mērķis ir sasniegts, nodrošinot drošu un efektīvu mācību vidi veselības zinātņu studentiem, lai izmantojot simulācijas, diskusijas un praktiskas mācības, viņi spētu risināt sarežģītas ētikas situācijas.

  • Ētikas pamatteorijas (2 ECTS)
  • Etiska Coffee Room digitālā vidē (1 ECTS)
  • Ētikas jautājumu simulācija (3 ECTS)

Izmantojot šos izglītības moduļus, veselības aprūpes studenti aptver teorētisko zināšanu un profesionālo iespēju spektru. Materiāli un rokasgrāmata ir pieejama vietnē https://simethics.eu/

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža lepojas ar izcilo projekta komandu, kas devusi ieguldījumu materiāla tapšanā:

  • Daina Voita, projekta vadības grupas locekle
  • Linda Alondere, projekta koordinatore
  • Jeļena Kuzņecova, satura izstrādātāja
  • Agita Melbārde-Kelmere, satura izstrādātāja

 

Sadarbības partneri