Sākums

17. Aug 2018

Reflektantu uzmanībai!

Aicinām reflektantus, kuri izturējuši konkursu (konkursa rezultātus var redzēt: www.lais.lv ievadot sev piešķirto paroli) studiju programmās: Māszinības, Ārstniecība, Masāža un hidroterapija, š.g. 20. – 24.augustā no 1000 – 1600 (pusdienu pārtraukums no 1230 – 1300) ierasties koledžā studiju līguma noslēgšanai.

Aicinām Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) finansēto programmu reflektantus sākot ar š.g. 20.augustu ierasties koledžā studiju līguma noslēgšanai.

Reflektantiem, kuri studijām pieteicās klātienē koledžā, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un reģistrācijas lapa.

Reflektantiem, kuri studijām pieteicās elektroniski, līdzi jāņem visu iesniegto dokumentu oriģināli un kopijas.

Tiem, kuri pieteicās dzīvot studentu viesnīcā, savs pieteikums par dienesta viesnīcas nepieciešamību ir jāapstiprina līdz š.g. 25.augustam, sūtot informāciju elektroniski viesnīcas vadītājai uz e-pastu: ludmila.freidenfelde@rmkoledza.lv vai pa tālruni 67537641, 29418686.

Noslēgt līgumu un iekārtoties studentu viesnīcā varēs jau 1. un 2.septembrī no 10:00 līdz 19:00 un no 3.septembra katru dienu no 10:00 līdz 16:00.

Slēdzot līgumu par vietu dienesta viesnīcā, jāveic maksājums par diviem mēnešiem (pirmo un pēdējo)! Līgumu parakstot, jāuzrāda maksājumu apliecinošs dokuments.

Maksājumus par dienesta viesnīcu iespējams veikt tikai ar pārskaitījumu!

Sadarbības partneri