Konferences un semināri

02. Mai 2024

Septītais Neatliekamās Medicīnas Kongress ar starptautisku dalību

2024. gada 25.-28. aprīlim norisinājās Septītais Neatliekamās Medicīnas Kongress ar starptautisku dalību. Kongress notika Horvātijas pilsētā Pulā. Neatliekamās medicīnas kongress ir svarīgs notikums, kas pulcē ekspertus no dažādām pasaules daļām, lai kopīgi strādātu pie pacientu aprūpes kvalitātes uzlabošanas ārkārtas situācijās.

Uz kongresu, lai iepazītos ar neatliekmās medicīnas aktualitātēm pasaulē, devās arī LU Rīgas Medicīnas koledžas direktors Dr. Aksels Roshofs, direktora vietniece izglītības darbā Dr. Sarmīte Villere un studiju programmas ”Ārstniecība” vadītāja Mg. sc. sal. Mg. paed. Linda Alondere, kā arī Neatliekamās medicīnas ārsta palīga programmas vadītājs Uldis Ceriņš.

Kongresu organizēja Horvātijas Neatliekamās medicīnas biedrība.

Vairāk informāciju meklē šeit

Sadarbības partneri