Jaunumi

09. Feb 2017

Stratēģiskās partnerības vizīte LU RMK

Koledžā viesojās prof.Dr.Marcus Hoffmann, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Veselības zinātņu fakultātes dekāns, Ārsta palīga (Physician Assistant) studiju programmas aizsācējs Vācijā.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar LU Rīgas Medicīnas koledžas studiju programmām, īpaši Ārsta palīga izglītību un profesiju Latvijā, un nodibināt Statēģisko partnerību Erasmus+ programmas ietvaros. Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību mērķis ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Kopīgā projekta ideja apvienotu tīklā Vācijas, Latvijas, Somijas un Spānijas kolēģus ar mērķi izstrādāt kopīgus starp-profesionālus digitālus mācību moduļus un mācību līdzekļus, tādējādi virzoties uz izglītības programmu un profesiju harmonizāciju Eiropā.

Projekta plānošanas vizītes ietvaros prof.Hoffmann viesojās LU RMK, kā arī RAKUS NMPUK un NMPD, lai gūtu plašāku priekšstatu ne tikai par koledžas studiju programmas “Ārstniecība” saturu, bet arī studentu praktisko apmācību un profesionālo darbību Latvijā.

Sadarbības partneri