Konferences un semināri

02. Mai 2024

Studentes dalība starptautiskā konferencē “Mokslo šaknys 2024”

Studiju programmas “Ārstniecība” studente Evita Beķere uzstājās starptautiskā konferencē “Mokslo šaknys 2024” Paņevežos, Lietuvā, ko organizēja Paņevežio Kolegija. Evita Beķere konferencē stāstīja par “WOMEN’S AWARENESS OF CARDIOVASCULAR DISEASES, ITS PREVENTION AND CONTRIBUTING FACTORS”.
Darba vadītāja: Mg.sc.sal. Mg.paed. docente Linda Alondere.
Paldies Evitai Beķerei un Lindai Alonderei par ieguldīto darbu!

Sadarbības partneri