Jaunumi

15. Feb 2022

Studenti no daudzbērnu ģimenēm aicināti pieteikties stipendijai “Studētgods”

 

 

No 2022.gada 1.februāra līdz 20.februārim augstākās izglītības iestādēs studējošie jaunieši no daudzbērnu ģimenēm var pretendēt uz ikmēneša sociālo stipendiju “Studētgods” 160 euro apmērā.  Pieteikumu var iesniegt elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv.

 

Students, kurš pretendē uz sociālo stipendiju “Studētgods”,  iesniedz pieteikumu elektroniskajā pakalpojumā, norādot normatīvajos aktos noteikto nepieciešamo informāciju.

 

Pieteikums stipendijai jāiesniedz gan studējošajiem, kuri uzsāka studijas 2021. gada rudens semestrī un jau ir saņēmuši stipendiju, gan tiem, kas 1. semestrī nekvalificējās stipendijai centralizēto eksāmenu atzīmju dēļ. Otrajā semestrī stipendijas piešķiršana tiek pārskatīta un kritērijs ir pirmā semestra studiju rezultāti – vidējā svērtā atzīme 6 un augstāk. Tāpat stipendijai aicināti pieteikties 1.kursā studējošie no daudzbērnu ģimenēm, kuri rudens semestrī neizmantoja šo iespēju.

Uz jauniešiem, kuri studijas 1. kursā koledžas vai bakalaura līmeņa programmā pilna laika klātienē uzsāks pēc 2022. gada ziemas uzņemšanas, attiecas stipendijas piešķiršanas nosacījums, ka centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%.

Uz stipendiju var pretendēt ikviens students, kas imatrikulēts 1.kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās vai atjaunojās studijām 2021.gada rudens semestrī pēc studiju pārtraukuma koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē. Stipendiju studējošie var saņemt līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot).

Plašāku informāciju un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem meklējiet IZM mājaslapā, sadaļā “Studētgods”.

 

Nenokavē, pieteikšanās līdz 20.februārim!

 

Sadarbības partneri