Jaunumi

29. Nov 2016

Studenti pēta sociālās nevienlīdzības ietekmi uz bērna veselību

No 06.11.2016.līdz 11.11.2016. LU Rīgas Medicīnas koledžas “Māszinību” studiju programmas studentes un docente Dita Raiska piedalījās Nordplus Nordsam intensīvajos kursos “Sociālās nevienlīdzības ietekme uz bērna veselību” Norvēģijā.

Intensīvos kursus organizēja Nordsam tīkla partneraugstskola Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Intensīvo kursu ietvaros studenti iepazina un izpētīja tādus sociālās vides aspektus kā narkotiku un alkohola atkarība, bērnu ļaunprātīga izmantošana, psihiskās saslimšanas un liekā svara problēmas. Grupu darbā tika analizēti šie aspekti gan no politikas un likumdošanas viedokļa, gan skolu un dažādu iesaistīto institūciju perspektīvas, gan  māsas profesionālās darbības viedokļa. Intensīvo kursu ietvaros studenti apmeklēja arī dažādus aprūpes un atbalsta centrus, kas strādā ar šo problēmu risināšanu Norvēģijā.

Paralēli intensīvajiem kursiem notika arī projekta koordinatoru tikšanās, lai kopīgi vienotos par tālāku sadarbības organizēšanu. Sanāksmē tika nolemts, ka 2017.gada rudens semestrī LU Rīgas Medicīnas koledža organizēs šos intensīvos kursus. 

Studentu pārdomas par IP:

Šie intensīvie kursi deva man daudz vairāk nekā biju domājusi vai pat cerējusi. Šī nedēļa bija piepildīta ar ļoti daudz lietām, gan intensīvu grupu darbu, gan atpūtu. Man ļoti patika, ka mēs (visi studenti) bijām kopā, ka bija iespēja iepazīt citu valstu kultūru, veselības sistēmu un iepazīt pašus cilvēkus. Kā arī strādājot grupu darbā mēs iepazinām viens otru un arī katras valsts īpatnības veselības sistēmā. Šo nedēļu varētu raksturot ar intensīvu darbu pa dienu, un jautru atpūtu vakaros

-Zane Lukjanova

Starptautiskie intensīvie kursi ir lieliska iespēja iepazīt citu valstu veselības aprūpes sistēmas un apgūt jaunas zināšanas, salīdzināt konkrētas problēmas citviet un mūsu valstī. Nedēļa, ko pavadīju Oslo ir daudz, ko devusi man, gan pieredzi strādāt ar citu valstu studentiem, gan plašāku skatījumu uz problēmām, kuras skar bērnus. Nākotnē vēlos saistīt savu tālāko profesiju tieši ar bērnu aprūpi, tāpēc uzskatu, ka šie kursi ir devuši man plašāku skatījumu uz manu tālāko profesionālo gājumu. Ja ir iespēja doties uz kāda veida starptautiskajiem projektiem, tā noteikti ir jāizmanto, jo tieši šādos projektos ir iespēja sevi pilnveidot un iegūt jaunus un paliekošus kontaktus ārpus Latvijas.
-Zane Krūmiņa

Sadarbības partneri