Jaunumi

15. Mar 2023

Studentu dalība Erasmus+ mobilitātē

LU Rīgas Medicīnas koledžas studiju programmas “Ārstniecība” 3.kursa studenti Anastasija Lagzdiņa, Paula Melānija Jukone, Tims Timijs Kočkers šajā pavasarī devušies  Erasmus+ mobilitātē. Divus mēnešus topošie ārstu palīgi praktiskās iemaņas apgūst divās LU Rīgas Medicīnas koledžas partneraugstskolās Čehijā: University of South Bohemia in České Budějovice un University of Pardubice. Vēlam gūt profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas, kā arī jaunus iespaidus un draugus!

Sadarbības partneri