Jaunumi

04. Jūl 2024

Kvalifikācija “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs” (ESF+ projekta finansējums)

KVALIFIKĀCIJA – NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS ĀRSTA PALĪGS


Izglītības līmenis: Īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00

Studiju ilgums: 1 gads (120 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: I līmeņa augstākā izglītība/ Īsā cikla profesionālā augstākā izglītība un iegūta kvalifikācija Ārsta palīgs/feldšeris
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
Studiju maksa: Studijas par Eiropas projekta finansējumu*

*Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr.4.1.2.6./1/24/I/001 ”Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām”

Dokumentu pieņemšana notiek LU RMK juridiskajā adresē Rīgā, Hipokrāta ielā 1, Studiju daļā,
darba dienās no plkst.10.00-16.00 (pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 – 13.00) vai elektroniski
www.rmkoledza.lu.lv/nac-studet/

Uzņemšanas komisijas tālrunis: +371 67840743

Sadarbības partneri