Jaunumi

20. Mai 2020

Tēžu krājums „Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”

2020. gada 20. februārī norisinājās LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija „Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”. Konferencē uzstājās 23 referenti, no tiem 9 LU Rīgas Medicīnas koledžas lektori un  absolventi.

Prof. Valdis Segliņš norāda, ka konferencē prezentētie pētījumi aptver visai plašu pētniecības virzienu loku un katrs no tiem ir atšķirīgs ar oriģinālām pētniecības metodēm un rīkiem.

Iepazīties ar absolventu un lektoru veiktajiem pētījumiem iespējams LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas „Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” Tēžu krājumā.

Sadarbības partneri