Sākums

08. Okt 2018

Tiek izsludināts LU Rīgas Medicīnas koledžas iekšējo zinātnisko projektu konkurss

Iekšējo  zinātnisko projektu konkursa mērķis ir sekmēt zinātnisko darbību LU RMK, veicināt akadēmiskā personāla zinātnisko darbību pētnieku grupās un sekmēt studentu iesaistīšanu lietišķajos pētījumos profesionālo kompetenču apguvei izglītošanās procesā.

Atbilstoši LU Rīgas Medicīnas koledžas iekšējo  zinātnisko projektu konkursa nolikumam, pētījumam jāatbilst aktuālai pētniecības tēmai LU RMK attīstības stratēģijas ietvaros.

Aktuālās pētniecības tēmas ir:

1.      Pacientu aprūpes kvalitāte: nepilnīgi veikta aprūpe un komandas darbs.

2.      Ētika un konfidencialitāte medicīnā.

3.      Sāpju mehānismi, cēloņi, ietekmējošie faktori, iespējamās nemedikamentozās rehabilitācijas metodes.

4.      Veselības aprūpes, tai skaitā neatliekamās medicīnas, pieejamība.

5.       Klientu un pacientu kognitīvo, motoro un sociālo funkcijas traucējumi dažādu veselības problēmu un  patoloģiju gadījumos; iespējamās korekcijas metodes aprūpes procesā.

 

LU RMK Zinātniskās pētniecības projekta pieteikums  šeit 

Projekta budžeta tāme  šeit

LU Rīgas Medicīnas koledžas iekšējo  zinātnisko projektu konkursa nolikums  šeit

 

 

Projektu iesniegšanas termiņš no 15. 10 . 2018. līdz 30. 11. 2018. plkst. 17.00.

Ar konkursa nolikumu un projekta pieteikuma iesniegšanas dokumentiem var iepazīties pielikumā.

 Lūdzu dokumentus iesūtīt elektroniski uz e-pastu daina.voita@rmkoledza.lv, kā arī iesniegt parakstītus un izdrukātā veidā 242. kabinetā.

Neskaidrību gadījumā lūdzu rakstīt uz e-pastu: daina.voita@rmkoledza.lv

 

 

Sadarbības partneri