Jaunumi

23. Nov 2017

Tiek izsludināts LU Rīgas Medicīnas koledžas iekšējo zinātnisko projektu konkurss

 

Iekšējo  zinātnisko projektu konkursa mērķis ir sekmēt zinātnisko darbību LU RMK,  veicināt akadēmiskā personāla zinātnisko darbību pētnieku grupās un sekmēt studentu iesaistīšanu lietišķajos pētījumos profesionālo kompetenču apguvei izglītošanās procesā.

Atbilstoši LU Rīgas Medicīnas koledžas iekšējo  zinātnisko projektu konkursa nolikumam, pētījumam jāatbilst aktuālai pētniecības tēmai LU RMK attīstības stratēģijas ietvaros.

Aktuālās pētniecības tēmas ir:

  1. Pacientu aprūpes kvalitāte: nepilnīgi veikta aprūpe un komandas darbs.
  2. Ētika un konfidencialitāte medicīnā.
  3. Sāpju mehānismi, cēloņi, ietekmējošie faktori, iespējamās nemedikamentozās rehabilitācijas metodes.
  4. Veselības aprūpes, tai skaitā neatliekamās medicīnas, pieejamība.
  5. Klientu un pacientu kognitīvo, motoro un sociālo funkcijas traucējumi dažādu veselības problēmu un  patoloģiju gadījumos; iespējamās korekcijas metodes aprūpes procesā.

 

Ar konkursa nolikumu un projekta pieteikuma iesniegšanas dokumentiem var iepazīties pielikumā.

Nolikumu skatīt šeit

LU RMK Zinātniskās pētniecības projekta pieteikumu skatīt šeit

Projekta budžeta tāmi skatīt šeit

 

 

Lūdzu dokumentus iesūtīt elektroniski uz e-pastu daina.voita@rmkoledza.lv, kā arī iesniegt parakstītus un izdrukātā veidā 242. kabinetā līdz 2017. gada 14. decembrim. plkst. 17.00.

Neskaidrību gadījumā lūdzu rakstīt uz e-pastu: daina.voita@rmkoledza.lv

Sadarbības partneri