Jaunumi

22. Nov 2019

Tiek izstrādāta koncepcija jauniem intensīvajiem kursiem “Digitālās iespējas un izaicinājumi jauniešu veselībai”

Nordplus Nordsam augstskolu tīkla vēsture ir vairāk kā 20 gadu sena, apvienojot septiņas Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā augstākās izglītības iestādes sadarbībai veselības aprūpes studiju virzienā. Sešus gadus Novia University of Applied Sciences Somijā ir veiksmīgi koordinējusi augstskolu tīklu, un ar 2021.gadu plānots, ka koordinatora lomu pārņems LU Rīgas Medicīnas koledža.

Nordsam augstskolu tīkls veicina studentu un pasniedzēju mobilitāti, mācību programmu attīstību un īsteno intensīvos kursus. Jauna intensīvā kursa koncepta izstrāde bija galvenais mācībspēku un koordinatoru sanāksmes mērķis Paņevežys Kolegija / University of Applied Sciences Lietuvā, kas notika 2020. gada 19.-20. novembrī. Tīkla mācībspēki un koordinatori izstrādāja koncepciju jauniem intensīvajiem kursiem “Digitālās iespējas un izaicinājumi jauniešu veselībai”, kas ir centrālais jauno Nordplus vadlīniju motīvs izglītības un apmācības jomā.

Atbilstoši jaunajām vadlīnijām “Digitālās kompetences un domāšana: bērnu, jauniešu un pieaugušo sagatavošana digitalizētai sabiedrībai”, Nordplus Nordsam tīkls veidos intensīvos kursus tādās nozīmīgās tēmās kā digitālās kompetences, pacientu datu aizsardzība un kiberdrošība veselības aprūpē.

Jaunais kurss stiprinās sadarbību, zināšanu attīstību un izplatīs jaunas inovatīvas pedagoģiskas pieejas Ziemeļvalstu un Baltijas institūcijās. Studenti attīstīs sadarbības prasmes, profesionālās zināšanas un izpratni par digitālajiem jautājumiem un procesiem veselības aprūpē.

Nordsam piedāvā arī studentu un pasniedzēju mobilitāti starp sadarbības augstskolām, tādējādi veicinot augstākās izglītības internacionalizāciju un profesionālās pieredzes apmaiņu Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā.

Sadarbības partneri