Jaunumi

12. Sep 2019

Topošie profesionāļi uzsāk studijas koledžā!

Aizvadīta pirmā mācību nedēļa Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā. Studijas uzsākuši 62 Ārstu palīgi, 58 Neatliekamās medicīnas ārstu palīgi, kuri studē ESF projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) ietvaros, 27 masieri un 138 māsas. Kopā koledžā studē 633 studenti. 

Studiju programmas “Ārstniecība” 1. kursa studente Katrīna Savina par pirmo nedēļu koledžā saka: “Patīkami studēt gaišās un labiekārtotās telpās. Prieks par draudzīgajiem studiju biedriem. Lai gan aizritējusi tikai pirmā studiju nedēļa jau var secināt, ka būs daudz jāmācās. Tomēr studiju procesu atvieglo pasniedzēji, kuri interesanti vada lekcijas un iesaista mūs diskusijās un rosina uzdot jautājumus. Lekcijās lieti noder koncentrēšanās un vidusskolā iegūtās zināšanas.”

Koledžas direktore Astra Bukulīte  novēl: “Studenti! Iegūstiet jaunas zināšanas un kompetences jomā, kuru esiet izvēlējušies, saņemot atbalstu no visa koledžas! Savukārt darbiniekiem novēlu, lai ir pacietība un dzīves prieks motivējot, atbalstot un iedvesmojot studentus, kā arī savus kolēģus!”

Lai visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!

Sadarbības partneri