Jaunumi

11. Aug 2021

Uzņemam studentus iegūt kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”

 

 

Aicinām ārsta palīgus, kuri absolvējuši trīsgadīgo studiju programmu “Ārstniecība”  un ieguvuši  kvalifikāciju “Ārsta palīgs” pieteikties:

  1.  kvalifikācijai “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs” ieguvei par ESF finansējumu.  

Pēc studiju veiksmīgas   pabeigšanas absolvents iegūst kvalifikāciju un ir iespēja kārtot sertifikācijas eksāmenu, iegūstot sertifikātu.

Pamatojoties uz LURMK padomes 15.06.2021. Protokola Nr.92 lēmumu, apstiprinātas 20 vietas studijām par ESF līdzekļiem un 15 vietas studijām pa maksu (studiju maksa 1400,00 EUR gadā).

Kritēriji pretendēšanai uz ESF finansējumu:

  1. vidējā svērtā atzīme
  2. šobrīd strādā NMPD
  3. vienādu vērtējumu gadījumā tiek ņemts vērā vērtējums studiju kursā “Neatliekamā medicīna” vai tam saturiski analogs studiju kurss, tā saturu apliecinot ar studiju kursa aprakstu.

Pieteikšanās studijām no 05.07.-20.08.2021. klātienē, studiju sākums 03.09.2021.

Iesniedzamie dokumenti:

  1. vidējās izglītības atestāts un sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu)
  2. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms ar kvalifikāciju “Ārsta palīgs” un sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu)
  3. pase vai ID (kopija, uzrādot oriģinālu)
  4. foto (3×4) – 1gb.
  5. izziņa no darba vietas (personām, kas strādā NMPD un pretendē uz kvalifikācijas “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs” ieguvi)

Sadarbības partneri