Jaunumi

27. Jūn 2017

UZŅEMŠANA

Uzņemšana

 • par valsts budžeta līdzekļiem “Ārstniecība” un “Māszinības” līdz 18. augustam
 • maksas studijām, pārējās studiju programmas līdz 18. augustam

Dokumentu pieņemšana:

 • klātienē Hipokrāta ielā 1, 2. stāvā, 211. kabinetā.,
  • darba dienās no plkst. 10.00 – 16.00* (no 12.30 līdz 13.00 pusdienu pārtraukums),
  • 15.07.,12.08.,(sestdiena) no plkst. 10.00-15.00
  • *19.07,26.07,9.08.,16.08. no plkst. 13.00-19.00
 • elektroniski no 3.07.2017.

Iesniedzamie dokumenti:

       

 • pase vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
  1 fotogrāfija (3×4);
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību no 2004.gada, jāiesniedz centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas Latviešu valodā un svešvalodā.

Studiju līgumu slēgšana:

 • studijām par valsts budžeta līdzekļiem no 2017.gada 31.jūlija līdz 2.augustam
 • studijām par maksu līdz – līdz 2017.gada 23.augustam.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas uzņemšanas noteikumus skatīt šeit

Vairāk informācijas pa tel. nr. :

Studiju programmas “Māszinības” metodiķe 67840743
Studiju programmas “Ārstniecība” un “Masāža un hidroterapija” metodiķe 67840749

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu Eur 10,00, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.*

Reģistrācijas maksu iespējams segt skaidrā naudā uz vietas LU Rīgas Medicīnas koledžā vai ar pārskaitījumu:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.nr. 90000014902

A/S Swedbank
Norēķinu konts Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22

A/S DNB banka
Norēķinu konts Nr.: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X

*Reģistrācijas maksas apjomu nosaka, pamatojoties uz koledžas maksas pakalpojumu cenrādi. Ja reflektants izlemj nepiedalīties konkursā vai nestudēt pēc imatrikulācijas, nauda netiek atmaksāta.

Sadarbības partneri