Jaunumi

28. Nov 2018

Veiksmīgas iestrādes sadarbībai Vācijā

LU RMK direktore Astra Bukulīte un direktores vietniece zinātnes darbā Daina Voita novembrī tikās ar Esenes Universitātes profesoru un Eiropas Galvassāpju Federācijas prezidentu Zazu Katarsavu.

Koleģiāli tika pārrunāti sadarbības virzieni zinātniski – pētnieciskajā jomā. Kā galvenās sadarbības iespējas – kopīgi pētījumi, kuru gala rezultāts kopīgas zinātniskās publikācijas, dalība konferencēs un  zinātniskās informācijas apmaiņa.

Tikšanās laikā kolēģi tika iepazīstināti ar koledžas stratēģiskajiem pētniecības virzieniem, no kuriem viens ir – sāpes, to modifikācija, izmantojot nemedikamentozās terapijas metodes. Profesors bija ieinteresēts koledžā uzsāktajos pētījumos saistībā ar Bioloģiskās atgriezeniskās saites metodi, atzinīgi izsakoties par tās pielietojumu galvassāpju pacientiem.

Zaza Katarsava laipni piekrita ielūgumam dalībai  LU RMK 6. Starptautiskās konferences Zinātniskajā komitejā, ierosinot  īpašu sekciju veltīt  aktuālajiem Ētikas jautājumiem medicīnā, kura ir viena no izvirzītām pamattēmām konferencē. Tieši šiem jautājumiem plānots veltīt plenārsēdes referātu par Ētikas komisiju darbu un prasībām Vācijā.

Unnas Evaņģēliskajā hospitālī tika noorganizēta ekskursija slimnīcā, tika sniegta informācija par slimnīcas struktūru – departamentiem, aprīkojumu,  pētnieciskā darba virzieniem māszinībās, kā arī pārrunātas  klīniskās prakses iespējas koledžas studentiem.

Dalībai konferencē ar referātiem piekrita piedalīties arī Dr. med. Dietmer Herbehrhold un Slimnīcas galvenā māsa Anja Wordel.  Brauciena laikā tika pārrunāti sadarbības līguma galvenie aspekti. 

Sadarbības partneri