Jaunumi

20. Feb 2019

Veiksmīgi aizvadīta LU 77. zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”

Latvijas Universitātes (LU) Dabas zinātņu akadēmiskajā centrā “Torņakalns” 14. februārī norisinājās LU 77. zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”.

Konferenci atklāja Latvijas Universitātes Prorektors, prof. Valdis Segliņš, Medicīnas fakultātes dekāns, asoc. prof. Valdis Folkmanis un LU Rīgas Medicīnas koledžas direktore Astra Bukulīte, kā arī citi medicīnas koledžu pārstāvji.

Jau ceturto gadu konferencē ar priekšlasījumiem piedalās arī koledžu docētāji un studējošie. LU Rīgas Medicīnas koledža konferencē piedalījās ar vislielāko priekšlasījumu skaitu, kas skāra plašu medicīnas jautājumu loku. Klausītāji tika iepazīstināti ar pētījumiem par skolēnu un skolotāju zināšanu un prasmju sniegt pirmo palīdzību izvērtējumu dinamikā, par bērniem un jauniešiem ar attīstības traucējumiem un to uzmanības rādītāju analīzi dinamikā, par integratīvas mācību metodikas pielietošanu mācību procesā. Studenti savos pētījumos izvērtēja medicīnas ētiku ārsta palīga darbā un mediķu, kas strādā Rīgā un reģionos, viedokļus, salīdzināja māsu un pacientu viedokli par roku higiēnu aprūpes procesā, kā arī atgādināja par biežākajiem stresoriem mediķu un masieru darbā. Interesi raisīja pētījumi par NBS karavīru dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām, māsu gatavību transkulturālai pacientu aprūpei Latvijā, kā arī izcilais referāts par jaundzimušo sepses biežumu hospitalizētiem jaundzimušiem, kas ir daļa no koledžas veiktā pētījuma. Sekoja vēl daudzi citi interesanti pētījumi par dažādām tēmām.

Sakām paldies par uzmundrinošajiem ievadvārdiem, paldies konferences vadītājiem un īpaši liels paldies mūsu direktora vietniecei zinātniskajā darbā Dainai Voitai par lieliski noorganizēto konferenci. Paldies mūsu studentiem un mācībspēkiem par lieliskajiem priekšlasījumiem un visiem pedagogiem, kuri sagatavoja studentus un paši piedalījās.

LU Rīgas Medicīnas koledžu ar priekšlasījumiem pārstāvēja studenti:

  • Māszinību programmas studenti: Gita Babre; Agrita Lopatko; Aiva Birģele-Zavaļņuka; Anta Nasteviča; Romāns Mednis; Marta Siļķēna un Anda Niedre.
  • Ārstniecības programmas studenti: Vladislavs Klapenkovs; Dace Zaķe; Ingrida Fadejeva un Kintija Labanauska.
  • Masāžas un hidroterapijas programmas studente Doloresa Latruškina.
  • Kā arī pasniedzēji: Astra Bukulīte; Daina Voita; Linda Alondere; Jeļena Kuzņecova; Sarmīte Villere; Lienīte Dāboliņa; Evija Levenšteina un Sandra Seimane.

Paldies sakām arī studentēm, kas palīdzēja reģistrēt dalībniekus un visiem ieinteresētajiem klausītājiem.

Uz tikšanos nākamajā gadā!

Fotogaleriju skatīt šeit!

Sadarbības partneri