Jaunumi

24. Jan 2020

Vienīgais daudzfunkcionālais traumu manekens Baltijā!

Kvalificētam ārstniecības personālam  nepieciešama mūsdienu  prasībām atbilstoša izglītība. Veselības aprūpē šāda izglītība nav iedomājama bez simulāciju izmantošanas. Neatņemama  studiju procesa sastāvdaļa ir prasmju un iemaņu apguve, izmantojot datorizētus manekenus, kas dod iespēju mācīties bez jebkādiem riskiem pacienta veselībai.

Šodien LU RMK mācībspēkiem  un studentiem  bija  iespēja iepazīties ar daudzfunkcionālā traumas pacienta manekena dotajām iespējām simulēt  realitātei pietuvinātu traumas pacienta aprūpi. Noslēdzoties STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) projektam (Nr. 8.1.1.0/17/I/010), kā pēdējais simulāciju laboratorijām  tika piegādāts traumas pacienta aprūpes manekens.  

24.janvārī North American Rescue simulāciju centra direktors Rocco Deluca  iepazīstināja interesentus gan ar manekena  uzbūvi gan funkcionalitāti, gan studentu zināšanu pārbaudes un novērtēšanas iespējām laboratorijā klātienē, kā arī attālināti.

Esam patiesi gandarīti par šo iegādi, jo pagaidām  Toms (tā sauc manekenu)  ir vienīgais tāda veida manekens Baltijā.

 

 

 

Sadarbības partneri