Jaunumi

18. Okt 2019

XII Starptautiskais Simpozijs “Nursing the foundation of care. Innovative solutions in nursing”,

Laika posmā no 26. līdz 27. septembrim LU RMK mācībspēki Jeļena Kuzņecova un Ieva Voita piedalījās tradicionālajā XII Starptautiskajā Simpozijā “Nursing the foundation of care. Innovative solutions in nursing”, kas šogad norisinājās Polijas pilsētā Žešuvā (Rzeszów). Simpozijam ir daudzu gadu vēsture, tā dalībvalstis jau tradicionāli ir Čehija, Slovākija, Polija, Ukraina un arī Latvija. Šogad simpozijs norisinājās Žešuvas Universitātē (University of Rzeszów), kur studē dažādu jomu topošies medicīnas speciālisti. Simpozija laikā tika gūtas jaunas atziņas māszinību jomā un apzināti iespējamie turpmākie pētniecības virzieni, kā arī prezentēti LU RMK veiktā projekta (SimE) un pētījuma par Biofeedback metodes pielietojumu rezultāti. Paralēli Simpozijam, Erasmus + programmas ietvaros, tika iepazīta Žešuvas Universitāte un tās struktūra, apmeklētas Māszinību fakultātes klīnisko prasmju apmācību telpas un jaunatvērtais Simulāciju centrs – diskutēts par šī centra attīstību un izveidi, demonstrētas esošā aprīkojuma un mācību mulāžu pielietošanas iespējas. Tika organizēta vizīte uz slimnīcas Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej vairākām nodaļām un struktūrvienībām, iepazīta to darba organizācija. Brauciena laikā diskutēts par turpmākās sadarbības iespējām un virzieniem ar Polijas, Čehijas un Slovākijas kolēģiem, kuri tika ielūgti arī uz novembrī notiekošo LU RMK konferenci.

Sadarbības partneri