Jaunumi

05. Feb 2019

Ziemas izlaidums LU RMK!

LU Rīgas Medicīnas koledža ir viena no koledžām, kas īsteno studiju virzienu “Veselības aprūpe”. Tā kā šobrīd veselības aprūpē ir nopietns ārstniecības personāla trūkums, arī mūsu koledža meklē nestandarta risinājumus, lai dotu savu artavu ārstniecības personāla trūkuma mazināšanā.

Tradicionāli izlaidumi ir ar skaistiem ziedu klēpjiem, saulainās jūnija dienās un ar smaidīgu studentu foto uz LU vēsturiskās ēkas kāpnēm. Šis izlaidums 2019.gada 1.februārī bija citāds.

2016.gada ziemā pirmo reizi tika organizēta ziemas uzņemšana studiju programmās “Māszinības” un “Masāža un hidroterapija”. Nu jau otro ziemu veiksmīgi pilnveidojam profesionālo kompetenci praktizējošām māsām izvēlētajā pamatspecialitātē, kā arī sagatavojam masāžas speciālistus.

2018.gada ziemā LU RMK piedalījās VM izsludinātajā projektā un pretendentu apvienībā ieguva tiesības īstenot Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) ietvaros “Neatliekamās medicīnas ārsta palīga” specialitātes ieguvei.

Specializācijas ”Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs“, uzņemot studentus, kuri studijas uzsāk vēlākajos studiju posmos, pretendenti apmācību uzsāka 2018.gada martā un šogad pēc valsts kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas, ieguva kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

Šoreiz koledžas zāle bija piepildīta ar absolventiem, kuri jau ir atraduši savu aicinājumu un visi strādā veselības aprūpē. Motivēti, mērķtiecīgi, apņēmības un labestības pārpilni jau rīt viņi atkal dosies pie saviem pacientiem, bet jau ar diplomiem kabatā.

Ņemot vērā mūsdienu dinamisko un mainīgo sabiedrību, arī izglītotājam jāmeklē jaunas formas kā abpusēji izdevīgi dot pienesumu tautsaimniecībai. Rūpīgi izpētot pieprasījumu, var sniegt arī racionālu piedāvājumu.

Šis ir labs sākums, cerams, ka veselības aprūpes profesionāļi izmantos doto iespēju un tradīcijas turpināsies.

Sadarbības partneri