Jaunumi

17. Nov 2020

Ziemas uzņemšana!

LU Rīgas Medicīnas koledža no 30.11.2020. uzsāk ziemas uzņemšanu studiju programmā “Optometrija”, kvalifikācija “Optometrista asistents “!

Dokumentu iesniegšana:

  • 30.11.2020. – 16.12.2020.
  • 04.01.2021. – 15.01.2021

Iesniedzamie dokumenti:

  • pase vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
  • 1 fotogrāfija (3×4);
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;
  • personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību no 2004.gada, jāiesniedz centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādotoriģinālus 

Dokumenti jāiesniedz Hipokrāta ielā 1, Studiju daļā, 213. kabinetā, darba dienās no plkst.10.00-16.00 (pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 – 13.00).

 

 

 

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu EUR 10,00, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.* 

Reģistrācijas maksu iespējams segt skaidrā naudā uz vietas LU Rīgas Medicīnas koledžā vai ar pārskaitījumu:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr. 90000014902

A/S Swedbank
Norēķinu konts Nr: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22

A/S DNB banka
Norēķinu konts Nr: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X

*Reģistrācijas maksas apjomu nosaka, pamatojoties uz koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.

Sadarbības partneri