Jaunumi

27. Mar 2019

Zinātniskā atmosfērā aizvadīta SimE Interreg Central Baltic projekta darba un uzraudzības grupu tikšanās!

25.- 26.martā Stokholmā Sarkanā Krusta medicīnas koledžas (Red Cross University College, Stockholm, Sweden) jaunajās telpās patīkamā un zinātniskā atmosfērā notika SimE Interreg Central Baltic projekta Simulācijas pedagoģija ētikas mācīšanā veselības aprūpē (Simulation pedagogy in learning ethics in practice in health care – SimE (ID: CB625)) darba grupas, kurā piedalās Māszinību programmas vadītāja Linda Alondere un lektore Jeļena Kuzņecova un Projekta uzraudzības grupas, kurā koledžu pārstāv direktora vietniece zinātniskajā darbā Daina Voita, tikšanās. Projekta dalībvalstis – Latvija, Somija un Zviedrija.

Tika diskutēts par projektā sasniegtajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm, projekta popularizēšanu, plānotajām publikācijām un citi ar projekta īstenošanu saistīti būtiski jautājumi. Projekta gala ziņojums tiks iesniegts Uzraudzības komitejai š. g. septembrī.

Projekta uzraudzības grupa augsti novērtēja paveikto, akcentējot pārdomāto projekta mērķa sasniegšanas darba grafiku un LU Rīgas Medicīnas koledžas ieguldījumu projektā, kā arī tika uzsāka pārrunas par iespējamo tālāko sadarbību.

LU Rīgas Medicīnas koledža projekta darba grupa aicina LU RMK mācībspēkus un studentus piedalīties simulācijas seminārā š.g. 23.aprīlī, savukārt 24.aprīlī 1.starptautiskā studentu konferencē piedalīsies Somijas pārstāvji ar prezentāciju par projekta saturu, īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem.

 

 

Sadarbības partneri