Programma

 

Programma tiks publicēta drīzumā!

 

Konferences tēmas:

  • Tradicionālā un inovatīvā pieeja veselības aprūpē un izglītībā
  • Studiju un zinātniskās darbības integrācija veselības aprūpē: teorijas un prakse
  • Mūžīzglītības attīstība tirgus ekonomikas apstākļos
  • Transkulturālā veselības aprūpe
  • Ētikas aspekti veselības aprūpē

Sadarbības partneri