Reģistrācija

 

Lai reģistrētos, spiediet šeit

 

 

Reģistrācijas maksa:

  • Dalībnieks ar publikāciju – 50.00 EUR
  • Dalībnieks ar prezentāciju – 25.00 EUR
  • Klausītājs – 20.00 EUR
  • Citu augstskolu students – 10.00 EUR
  • LU RMK studenti – bezmaksas reģistrācija
  • Aicinātais viesis – bezmaksas reģistrācija

 

 

Dalības maksa: tikai ar pārskaitījumu:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

Saīsinājums: LU RMK

Reģ.nr. 90000014902

Adrese: Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079

A/S Swedbank

Norēķinu konts Nr.: LV89HABA0551027460473

SWIFT: HABALV22

 vai

A/S DNB banka

Norēķinu konts Nr.: LV22RIKO0002013322688

SWIFT: RIKOLV2X

Lūdzu maksājuma mērķī norādīt:

Starptautiskā konference, vārds, uzvārds

Sadarbības partneri