Svarīgi datumi

Nenokavē!

 

  • Reģistrācija konferencei līdz 01.11.2019
  • Pieteikumu referātiem ar tēzēm iesniegšana līdz 15.10.2019.
  • Rakstu iesniegšana, publikācijai Zinātnisko rakstu krājumā līdz 19.12.2019.
  • Konferences norise – 14.11.2019. – 15.11.2019.

Sadarbības partneri