Tēzes un referāti

 

Pieteikumi rakstiem un tēzēm

Referāti ar tēzēm

  • Tēžu iesūtīšanas termiņš līdz 15.10.2019.
  • Tēzes iesūtīt uz e-pastu: conference@rmkoledza.lv
  • Tēzes tiks publicētas atsevišķā Tēžu izdevumā, izdevuma ISBN 978-9934-8645-3-7
  • Tēžu noformēšanas prasības skatīt šeit

Zinātnisko rakstu krājums

  • Rakstu iesūtīšanas termiņš līdz 31.01.2020.
  • Rakstu iesūtīt uz e-pastu: conference@rmkoledza.lv
  • Raksti  tiks publicēti Zinātnisko rakstu krājumā, izdevuma ISBN 978-9934-8645-2-0 
  • Rakstu noformēšanas prasības skatīt šeit

Sadarbības partneri