Jaunumi

18. Okt 2013

4. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

2013. gada 17. un 18. oktobrī Rīgā notika starptautiska zinātniska konference “Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne”, pulcējot medicīnas māsas, ārsta palīgus un citus speciālistus no 15 pasaules valstīm un iepazīstinot ar 50 zinātniskajām prezentācijām.

Konferencē, piedaloties Latvijas Māsu asociācijas prezidentei Jolantai Zālītei un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Reģionālā centra vadītāja vietniecei operatīvos jautājumos Sarmītei Villerei, tika risināti jautājumi par māsu un ārstu palīgu ikdienas izaicinājumiem, metodēm un instrumentiem, kurus māsas izmanto savā darbā un ikdienas pienākumos, lai uzlabotu pacientu dzīves kvalitāti, ieviestu inovācijas un kreativitāti māsu un ārstu palīgu darbā. 
 
Spriedze, kas ikdienā ir vērojama gan neatliekamās palīdzības ārstu palīgiem, gan māsām, nenovēršami par vienu no primārajām konferences tēmām izvirzīja veselības aprūpes speciālistu fiziskās un garīgās veselības un vides nozīmi ārstniecības procesā, uzsverot nepieciešamību sakārtot šo jautājumu valsts mērogā.

Latvijas Universitātes zinātņu prorektors, profesors Indriķis Muižnieks, atklājot konferenci, teica: “Ņemot vērā to, ka veselības aprūpes jomā Latvija vēl attīstās, par spīti grūtībām, ir apsveicami, ka Rīgas Medicīnas koledža rīko šādu izglītības platformu, aicinot tajā ņemt dalību kā koledžas studentus tā mācībspēkus. Koledža sadarbojas ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu un Rīgas Austrumu klīniskās univeritātes slimnīcu, tāpēc domāju, ka šīs konferences iespaidā jauno ārstu palīgu un māsu inovatīvās idejas dos ieguldījumu Latvijas veselības aprūpē.“

Tāpat Mičiganas Universitātes (ASV) profesore Beatriče Kališa atklāja, ka biežākie trūkumi pacientu aprūpē ir nepietiekams medicīniskā personāla skaits, pārāk īss laiks, ko māsa velta pacienta aprūpei, vājš resursu efektivitātes izmantojums, “tie nav mani pienākumi” sindroms, neefektīva rūpēšanās par pacientu, darba rutīna un nesastrādāšanās komandā. Profesore atzina, ka visbiežākās māsu aprūpē pieļautās kļūdas ir neregulāra pacienta mutes dobuma aprūpe, neregulāra medikamentu izsniegšana, kā arī neregulāra gulošo pacientu pozīcijas maiņa. Tāpat, jo vairāk kļūdu darbā tiek pieļauts, jo lielāka veidojas neapmierinātība ar savu darbu un ieņemamo amatu māsu vidū. Profesore norādīja, ka vērojams inovatīvu ideju trūkums māsu darbā, atzīmējot, ka inovācijas šeit ir ļoti nepieciešamas. Tādēļ prof. Kališa uzsvēra, ka, izglītojot jaunos speciālistus, ir būtiski nevis iekalt pareizās atbildes, bet iemācīt studentus uzdot jautājumus, veidot diskusijas un analizēt situāciju gadījumus.
 
Konferencē vēlreiz tika uzsvērta māsas loma ārstniecības procesā un aktualizēta komandas darba nozīme, iedrošinot veidot treniņus māsu komandas darba stiprināšanai un dialoga veidošanai ar kolēģiem, kas var būt izšķiroši pacienta dzīvības dārgajās aprūpes minūtēs.
 
Profesors Mieczslavs Pokorski no Medicīnas pētījumu centra Opalas Universitātē Polijā kā svarīgu norādīja māsu zināšanu regulāru papildināšanu un atjaunošanu, lai māsa nav tikai izpildītājs, bet aprūpes procesā līdzi darbojošā persona. Svarīgi, lai māsa saprastu pacienta ģenētiku un novecošanās procesus, kā arī vecu cilvēku aprūpes saistības. Īpaši profesors izcēla izglītības nozīmību novecošanās procesā, norādot, ka māsai jāpievērš uzmanība savas izglītības attīstībai, jāseko līdzi jaunākajiem pētījumiem, jāpiedalās konferencēs un pētījumos, tā veicinot uz inovācijām virzītu domāšanu.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas direktore Astra Bukulīte: “Mēs joprojām attīstāmies un šī konference ir viens no soļiem, kas jāsper, lai šī tikšanās raisītu jaunas idejas apmācību metodēm mūsu koledžā. Pasaules pieredze ir tā ko vēlamies parādīt saviem studentiem, lai dotu ieskatu māsu un ārstu palīgu darba dažādībā. ”
 
Starptautisko zinātnisko konferenci vadīja Dr. biol. asoc. prof. Daina Voita un organizēja Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža ar Latvijas Inovatīvā medicīnas fonda un Arbor Medical koorporācijas atbalstu.

Sadarbības partneri