LU RMK VAKANCES (30.05.2022.-29.06.2022.)

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, reģistrācijas Nr.90000014902, izsludina konkursu uz vēlētā akadēmiskā personāla amata vietām:

Uz vienu lektora amata vietu – Studiju programma “Ārstniecība”  (darba uzdevumi)

Darba samaksa lektoram no 14.00 euro/stundā; docentam no 15.60 euro/stundā.

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā ” prasībām pretendenti/-es var iepazīties Nolikumā par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniegt dokumentus var Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas Personāldaļā 109. kabinetā Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079, vai nosūtot uz norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, e-pasts: personals@rmkoledza.lv

Konkursa rezultāti publicēti netiks.

Papildu informācija pa tālr. 67840742.

Sadarbības partneri