LU RMK VAKANCES

  Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, reģistrācijas Nr.90000014902, izsludina konkursu uz vēlētā akadēmiskā personāla amata vietu:

  Uz docenta amata vietu studiju programmā “Ārstniecība” studiju kursos: Neatliekamā medicīna I; Neatliekamā medicīna II (darba uzdevumi).

  Darba samaksa docentam no 15.60 euro/stundā.

  Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā ” prasībām pretendenti/-es var iepazīties Nolikumā par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā

  Pieteikšanās termiņš – 18.08.2023.

  Konkursam iesniegt dokumentus var Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas Personāldaļā 109. kabinetā Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079, vai nosūtot uz norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

  Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, e-pasts: personals@rmkoledza.lv

  Konkursa rezultāti publicēti netiks.

  Papildu informācija pa tālr. 67840742.

  Sadarbības partneri