Jaunumi

28. Nov 2015

MĀCĪBSPĒKU AKTIVITĀTES AKADĒMISKĀ PERSONĀLA APMAIŅAS PROGRAMMĀ “MEDEA”

Laika posmā no 2015. gada 19. oktobra līdz 28. novembrim LU Rīgas Medicīnas koledžas mācībspēki Linda Alondere, Aija Lazdāne un Dita Raiska piedalījās akadēmiskā personāla apmaiņas programmā MEDEA.

Apmaiņas programmas mērķi ir veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, uzlabot koledžas pedagoģisko un metodoloģisko kapacitāti, novadīt lekciju ciklu Māszinību studiju programmas studentiem un doties pieredzes apmaiņas vizītēs. Mobilitātes laikā mācībspēki vadīja lekcijas un seminārus Tbilisi State Medical University Māszinību programmas studentiem, tikās ar programmas mācībspēkiem un iepazinās ar studiju procesa materiāltehnisko nodrošinājumu. L. Alonderes lekciju tēmas bija saistītas ar pacientu novertēšanu un aprūpes procesu (aprūpes problēmas, aprupes dokumentācija, aprūpes paredzamie iznākumi), savukārt A. Lazdānes un D. Raiskas lekciju tēmas bija par pacientu drošību – kļūsu un nevēlamu notikumu cēloņiem un to analīze, zāļu administrēšanas kļūdas un risinājumi drošu medikamentu lietošanu teorētiskā un praktiskā aspektā. 

Tiekoties ar simulāciju centra vadītāju Irmu Manjavidzi, pārrunāta sadarbības iespēja veidojot un realizējot kopīgus pētniecības un sadarbības projektus. Kā galveno profesore atzina, ka abām valstīm ir daudz kopīga gan izglītības, gan vēsturiskā aspektā, kas varētu veicināt šo sadarbību.   

Pārsteigumiem bagāta bija tikšanās ar Batumi Shota Rustaveli State University Veselības zinātņu programmas dekāni Marinu Koridzi un Medicīnas fakultātes profesori Sophio Beridzi. Universitātes pārstāves noorganizēja īpašu tikšanos ar Adžārijas autonomās republikas Veselības un sociālās aprūpes ministru Nugzaru Surminidze. Ministrs atzina, ka labprāt atbalstīs sadarbību ar Latvijas  augstākās izglītības un veselības aprūpes iestādēm, Adžārijas autonomās republikas attīstībai, vairākkārt uzsverot, ka šī sadarbība ir ļoti svarīga. Starptautiskās sadarbības veidošanas nepieciešamību veselības aprūpes jomā atzina arī Asaki Tsereteli State University  (Kutaisi) rektors George Gavtadze un ārējo sakaru un stratēģijas departamenta vadītājs David Gegechkori.  

Zinot par LU RMK mācībspēku aktivitātēm Tbilisi, atsevišķa tikšanās tika  organizēta Gruzijas universitātes (The University of Georgia) Māszinību un sabiedrības veselības departamantā (Department of Nursing and Public Health). Šajā privātajā augstskolā studijas māszinībās apgūst jaunieši no Turcijas, Āfrikas u.c. valstīm. Programmu izstrādājusi un vada Kimberlija Kravforde (Kimberly Crawford), kas māsas kvalifikāciju ieguvusi ASV un jau sešus gadus dzīvo un strādā Gruzijā.

Visās tikšanās reizēs tika atzīta starptautiskās sadarbības pilnveides nepieciešamība, meklējot dažādus finanšu piesaistes veidus. Tiekoties ar studiju procesā iesaistītajām personām secināts, ka LU RMK mācībspēku pieredze ir liels atbalsts māsu izglītības procesa izmaiņu realizācijā gan tālākizglītības, gan kvalifikācijas ieguves jomā.  

Apmaiņas programmas laikā mācībspēki apmeklēja arī veselības aprūpes iestādes, kurās Tbilisi State Medical University studenti iziet mācību un klīniskās prakses. Givi Zhvania Academic Clinic of Pediatry un Tbilisi State Medical University the First University Clinic notika tikšanās ar prakšu vadītājiem, kā arī tikām iepazīstinātas ar māsu darba organizāciju slimnīcā

Apmaiņas programmas laikā mācībspēki iepazina arī Gruzijas dabas skaistumu un kultūru.

Sadarbības partneri