Jaunumi

05. Nov 2018

Mācībspēku dalība Septītajā Starptautiskajā Māsu menedžmenta konferencē (7th International Nursing Management Conference)

Hacetepes universitātes (Turcija) Māszinību fakultātes organizētās Septītās Starptautiskās Māsu menedžmenta konferences, kura norisinājās 25.-27.10.2018.,  moto bija “Māsas iet roku rokā: veselības aprūpes nākotnes ietekme” (“Nurses are Hand in Hand: Impacting the Future of Health Care”). Trīs konferences dienās ar prezentācijām uzstājās augstskolu mācībspēki, pētnieki un praktizējošas māsas no Turcijas, Bulgārijas, Igaunijas, Taivānas, ASV, Austrālijas, Latvijas, Lielbritānijas u.c. valstīm. Ar ziņojumiem “Approbation of International Survey “Missing Nursing Care” in Latvia” (Voita D., Nasteviča A., Bukulīte A.)  un  “Interdisciplinary Team work in Health Care process of children and youngsters with development disorders” (Voita D., Bukulīte A., Kauliņa A., Alondere L.) piedalījās koledžas direktore Astra Bukulīte, direktores vietniece zinātniskā darbā Daina Voita un studiju programmas “Māszinības” vadītāja Linda Alondere. Direktores vietniece zinātniskā darbā darbojās arī konferences Zinātniskā komitejā. Direktore Astra Bukulīte  un  direktores vietniece zinātniskā darbā Daina Voita piedalījās diskusijās par aktuālajiem veselības aprūpes, izglītības un pētniecības jautājumiem, kuri būtu iekļaujami vietēja un starptautiska mēroga konferencēs. Konferences laikā iegūtas ne tikai jaunas zināšanas, kuras izmantot studiju procesa kvalitātes pilnveidei, bet arī uzrunāti domubiedri dalībai LURMK 6.Starptautiskā zinātniskā konferencē, kura norisināsies 14.-15.11.2019., gan ar prezentācijām, gan publikācijām un iespējamu pārstāvju deleģēšanu  konferences zinātniskajā komitejā.

Sadarbības partneri