Jaunumi

18. Sep 2015

SADARBĪBAS VIZĪTE GRUZIJĀ

No 2015. gada 14. – 18. septembra Latvijas Koledžu Asociācijas delegācija atradās pireredzes apmaiņā vizītē Gruzijā. LU Rīgas Medicīnas koledžu pārstāvēja direktores vietniece Rūta Bogdanova. 

Vizītes mērķis bija iepazīties ar Gruzijas profesionālās augstākās izglītības līmeni. Gruzijā patreiz tiek veiktas reformas izglītības jomā. Gruzijas Privāto Koledžu asociācija (GPKA) izrādīja lielu interesi par 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību Latvijā un Eiropā, tās realizāciju, par studiju virzieniem, studiju programmām, galvenajām problēmām, panākumiem, iespējām darba tirgū. Notika tikšanās Gruzijas Izglītības un Zinātnes ministrijā, Gruzijas Izglītības kvalitātes centrā, pieņemšana Adžārijas valdības Augstākajā padomē.

Vizītes ietvaros Batumi Jūrniecības koledžā notika starptautisks forums “Gruzijas un Latvijas profesionālās izglītības sisēmu aktualitātes un problēmas.” Foruma rezultātā tika parakstīts sadarbības memorands starp abu valstu koledžu asociācijām. Tika noslēgti nodomu protokoli arī starp konkrētām Latvijas un Gruzijas koledžām. LU Rīgas Medicīnas koledža parakstīja nodomu protokolu par sadarbību studentu, vieslektoru apmaiņā par kopēju pētniecības un zinātnes projektu realizāciju, savstarpēju publikāciju, metodisko, pētniecisko materiālu apmaiņu un cita veida aktivitātēm un atbalstu profesionālās izglītības pilnveidē ar Community College Phanaskerteli. Profesionālā izglītība Gruzijā tiek organizēta 5 līmeņos. 5. līmenis atbilst profesionālai augstakai izglītībai. Veselības aprūpes virzienā atbilstoši 5. līmenim tiek sagatavotas māsas un vecmātes. Taču māsas un vecmātes var strādāt arī iegūstot zemāku profesionālo līmeni. Piemēram, ceturto, protams, ieņemot citu posteni nodaļās vai ambulatorajā aprūpē. Abām kvalifikācijām ir centralizēti valsts eksāmeni. Ārsta palīga profesijas Gruzijā nav. Patreiz Gruzijas kolēģu prioritāte ir modulārās sistēmas ieviešana izglītības procesā. Gruzijas kolēģi uzsver savu piederību Eiropai, atzīst tās vērtības un izglītībā pakāpeniski virzās uz Boloņas Memorandu.

 

Sadarbības partneri