Jaunumi

30. Sep 2016

SEPTEMBRIS – STARPTAUTISKĀS DOCĒŠANAS MĒNESIS

LU Rīgas Medicīnas koledžas mācībspēki 2016./2017. akadēmisko gadu ir uzsākuši ar aktīvu dalību Erasmus+ docēšanas mobilitātes. Septembris ir bijis aktīvs mēnesis 5 lieliskiem koledžas pasniedzējiem, kas par mobilitātes galamērķi ir izvēlējušies Somiju, Lietuvu un Portugāli. 

Koledžai, jau no pašiem starptautisko aktivitāšu pirmsākumiem, ir laba sadarbība ar Kauņas koledžu Lietuvā, kurp devās Maruta Šiliņa un Baiba Avota, lai piedalītos starptautiskajā nedēļā, lasītu lekcijas un Lietuviešu kolēģus iepazīstinātu ar savu pētījumu rezultātiem. 

LU Rīgas Medicīnas koledža var lepoties ar ilggadējiem partneriem Somijā, kur septembra beigās viesojās koledžas lektors un direktores vietnieks zinātniskajā darbā Toms Voits. Šī docēšanas mobilitāte norisinājās Mikkeli University of Applied Sciences, kur starp lekcijām, diskusijām un darbu bibliotēkā tika iepazīts arī simulāciju centrs.

Savukārt vistālāko ceļu mobilitātes īstenošanai ir mērojušas Inga Buceniece un Irēna Tarelkina. Abas pasniedzējas nedēļu ilgo docēšanas mobilitāti īstenoja Polytechnic Institute of Viseu | Health School, Portugālē.   Tā kā katru gadu norit aktīva studentu apmaiņa ar šo augstākās izglītības iestādi, svarīga starptautiskās sadarbības komponente ir arī akadēmiskā personāla darbība partneruniversitātē. I.Bucenice un I.Tarelkina lasīja lekcijas, diskutēja par nākamajām studentu mobilitātēm, kā arī apmeklēja studentu prakšu vietas. 

 

Sadarbības partneri