Nāc studēt

Sākums lieliskai karjerai

 

Vai Tu esi sapņojis kļūt par medicīnas profesionāli? Mēs piedāvājam iespēju īstenot Tavu sapni! Apgūsti pieprasītas un sabiedrībai nozīmīgas profesijas mūsu īsā cikla augstākās profesionālās izglītības programmās, un garantē savu nākotni!

Mūsu lekcijas un praktiskās nodarbības vada zinoši un pieredzējuši medicīnas eksperti. Iepazīsties ar mums sadaļā Kontakti! Mācoties LU Rīgas Medicīnas koledžā, tev būs iespēja iegūt pieredzi gan praksē vadošajās Latvijas medicīnas iestādēs, gan starptautiskajās apmaiņas programmās ERASMUS+ un Nordplus.

 

 

 

procenti koledžas absolventu strādā iegūtajā profesijā

 

 

valsts, kurā doties apmaiņas programmā

 

 

akreditētas studiju programmas pieprasītās profesijās

Piesakies studijām LU Rīgas Medicīnas koledžā un paver jaunas iespējas savai karjerai!

 

Iesniedzamie dokumenti:

 1. vidējās izglītības atestāts un sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu)
 2. pase vai ID (kopija, uzrādot oriģinālu)
 3. foto (3×4) – 1gb.
 4. personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību no 2004.gada, jāiesniedz centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus

Uzņemšanas dokumenti:

 • Uzņemšanas noteikumi šeit
 • Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos posmos šeit
 • Nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību šeit
 • Kārtību, kādā LU RMK studenti tiek nodrošināti ar gultas vietu dienesta viesnīcā skatīt šeit
 • Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus skatīt šeit

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu EUR 10,00, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.*

Reģistrācijas maksu iespējams segt skaidrā naudā uz vietas LU Rīgas Medicīnas koledžā vai ar pārskaitījumu:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr. 90000014902

A/S Swedbank
Norēķinu konts Nr: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22

Luminor Bank AS
Norēķinu konts Nr: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X

*Reģistrācijas maksas apjomu nosaka, pamatojoties uz koledžas maksas pakalpojumu cenrādi. Ja reflektants izlemj nepiedalīties konkursā vai nestudēt pēc imatrikulācijas, nauda netiek atmaksāta.

Pretendentiem, kuri iepriekš ieguvuši izglītību citās ar veselības aprūpi saistītās jomās, ir iespēja uzsākt studijas vēlākajos studiju posmos, veicot atsevišķu studiju kursu pielīdzināšanas procedūru.

SVARĪGĀKĀ INFORMĀCIJA PAR UZŅEMŠANU 2024. GADĀ! Uzņemšana, sākot no 25. jūnija.

Dokumentu pieņemšana notiek LU RMK juridiskajā adresē Rīgā, Hipokrāta ielā 1, Studiju daļā,
darba dienās no plkst.10.00-16.00 (pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 – 13.00) vai elektroniski
www.rmkoledza.lu.lv

 • Kā var pieteikties studijām?

Pieteikties studijām var:
✔ personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai
nepieciešamo iepriekšējo izglītību;
✔ pilnvarojot citu personu, kura uzrāda pilnvaru, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta
kopiju un studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu oriģinālus;
✔ elektroniski. Parakstot studiju līgumu, uzrāda dokumentu oriģinālus un apliecina savu
personību klātienē.

 • Kādi dokumenti jāuzrāda?

Reģistrējoties studijām reflektants:
✔ aizpilda reģistrācijas veidlapu studijām (aizpilda iesniedzot dokumentus),
✔ iesniedz pases vai personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu,
✔ iesniedz iegūto vispārējo vidējo un/vai vidējo profesionālo izglītību apliecinoša dokumenta
(atestāta) un pielikuma kopiju, uzrādot oriģinālus,
✔ iesniedz centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus)
vai to izdrukas no Valsts izglītības satura centra datu bāzes,
✔ iesniedz 1 (vienu) fotogrāfiju 3x4cm,
✔ iesniedz personas datu maiņu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus,
✔ iesniedz bāreņa, invalīda u.c. apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu,
✔ veic maksu par dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju, pamatojoties uz LU RMK maksas
pakalpojumu cenrādi. Ja reflektants izlemj nepiedalīties konkursā vai nestudēt pēc
imatrikulācijas, nauda netiek atmaksāta.
✔ bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša dokumenta orģināla
uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas tiek atbrīvoti. 

 • Uzņemšanas datumi 2024. gadā

Reflektantu pieteikšanās notiek atkarībā no izvēlētā veida:
✔ dokumentu pieņemšana elektroniski – 25.06.-12.07.2024.
✔ dokumentu pieņemšana klātienē – 01.07.-23.07.2024.

 • Uzņemšanas konkurss

Par uzņemšanas konkursa nosacījumiem, plašāku informāciju meklē šeit!

 

 

 

Kļūsti par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta palīgu!

Ārstniecība

Šī 3 gadu studiju programma ļaus Tev iegūt kvalifikāciju “Ārsta palīgs“, kas Tev sniegs iespēju strādāt:

 • neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā,
 • stacionāros,
 • privātklīnikās,
 • ģimenes ārstu praksēs,
 • un citās veselības aprūpes iestādēs.

Masāža un hidroterapija

Šī 2 gadu studiju programma ļaus Tev iegūt kvalifikāciju “Masieris“, kas sniegs Tev iespēju kļūt par sertificētu masieri un strādāt:

 • veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs,
 • slimnīcās un veselības centros,
 • valsts vai privātajās klīnikās,
 • SPA centros,
 • sporta centros un komandās,
 • paša privātpraksē u.c.

Optometrista asistents

Šī 2 gadu studiju programma ļaus Tev iegūt kvalifikāciju “Optometrista asistents“, kas sniegs Tev iespēju strādāt:

 • redzes optikas uzņēmumos,
 • ārstniecības iestādēs,
 • privātpraksēs,
 • kā individuālais komersants.

Kursā iegutās zināšanas ļaus Tev izstrādāt un labot brilles, konsultēt klientus par briļļu un kontaktlēcu izvēli un pareizu lietošanu, veikt redzes mērījumus, kā arī piedalīties praksē jau no pirmā semestra.

Pretendentiem, kuri vēlas savienot studijas ar darbu, piedāvājam studiju iespējas ceturtdienās, piektdienās un sestdienās.

 

 

Neskaitot zināšanas par labi apmaksātām un sabiedrībai nozīmīgām profesijām, mēs piedāvājam vairākas studentiem noderīgas iespējas, kuru skaitā ir arī:

 

 

 

 

 

 

 

 

Stipendija

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prakse vadošajās Latvijas medicīnas organizācijās

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Aktīvi un atsaucīgi kursa biedri

Iepazīsties ar mūsu pasniedzējiem, studiju programmām un dzīvi koledžā, noskatoties Atvērto durvju dienas video!

 

Sadarbības partneri