Dokumenti

Pašnovērtējumu arhīvs

Māszinības:

Pašnovērtējums 2005./2006.akad.g

Pašnovērtējums 2006./2007.akad.g

Pašnovērtējums 2007./2008.akad.g

Pašnovērtējums 2008./2009.akad.g

Pašnovērtējums 2009./2010.akad.g

Pašnovērtējums 2010./2011.akad.g.

Pašnovērtējums 2011./2012.akad.g.

Pašnovērtējums 2012./2013.akad.g

Pašnovērtējums 2013./2014.akad.g.

Ārstniecība:

Pašnovērtējums 2005./2006.akad.g

Pašnovērtējums 2006./2007.akad.g

Pašnovērtējums 2007./2008.akad.g

Pašnovērtējums 2008./2009.akad.g

Pašnovērtējums 2009./2010.akad.g

Pašnovērtējums 2010./2011.akad.g.

Pašnovērtējums 2011./2012.akad.g.

Pašnovērtējums 2012./2013.akad.g.

Pašnovērtējums 2013./2014.akad.g.

Fizioterapija

Pašnovērtējums 2011./2012. akad.g.

Sadarbības partneri