Dokumenti

Pašnovērtējumu arhīvs

Māszinības:

Pašnovērtējums 2005./2006.akad.g

Pašnovērtējums 2006./2007.akad.g

Pašnovērtējums 2007./2008.akad.g

Pašnovērtējums 2008./2009.akad.g

Pašnovērtējums 2009./2010.akad.g

Pašnovērtējums 2010./2011.akad.g.

Pašnovērtējums 2011./2012.akad.g.

Pašnovērtējums 2012./2013.akad.g

Pašnovērtējums 2013./2014.akad.g.

Ārstniecība:

Pašnovērtējums 2005./2006.akad.g

Pašnovērtējums 2006./2007.akad.g

Pašnovērtējums 2007./2008.akad.g

Pašnovērtējums 2008./2009.akad.g

Pašnovērtējums 2009./2010.akad.g

Pašnovērtējums 2010./2011.akad.g.

Pašnovērtējums 2011./2012.akad.g.

Pašnovērtējums 2012./2013.akad.g.

Pašnovērtējums 2013./2014.akad.g.

Pašnovērtējuma ziņojums, Studiju virziens “Veselības aprūpe” 2013. gads šeit  

Fizioterapija

Pašnovērtējums 2011./2012. akad.g.

Pārskatu arhīvs

Pārskats 2018./2019.akad.g.

Pārskats 2017./2018. akad.g.

Pārskats 2015./2016 akad.g.

Pārskats 2014./2015. akad.g.

Sadarbības partneri