Iepirkumi

Iepirkuma identifikācijas Nr.Iepirkuma līguma priekšmetsPapildus informācija
LURMK 2019/1_II_ERAF

Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma kārtībā “Simulāciju centra medicīnas aparatūras, manipulāciju trenažieru, simulāciju modeļu un manekenu iegāde “(Identifikācijas Nr. LURMK 2019/1_II_ERAF).

Nolikums pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu!

Iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projekta

„Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija” ietvaros, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/010.

Sadarbības partneri