Sanāksmju grafiks

Akadēmiskā personāla sanāksmju grafiks 2018./19. akadēmiskajā gadā:

 

Koledžas padomes sanāksmju grafiks 2018./19. akadēmiskajā gadā:

 

Ētikas komisijas sanāksmju grafiks 2018./19. akadēmiskajā gadā*:

 

*Iesniegumi jāiesniedz līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 17.00

Administratīvās sanāksmes katru otrdienu plkst. 10.00.

Sadarbības partneri