Sanāksmju grafiki

Sanāksmes nosaukums
Datums
Laiks
Vieta
Sanāksmē izskatāmos dokumentus iesniegt līdz
Akadēmiskā personāla sanāksmju grafiks 2019./2020. akadēmiskajā gadā 2.oktobrī 15.00 405. kab.
06.februārī 14.00 205. kab.
27. jūnijā 15.00 205. kab

Koledžas padomes sanāksmju grafiks 2019./2020. akadēmiskajā gadā:

28.augustā 14.00 245. kab. 22.augustam, plkst. 16.00
23.oktobrī 14.00 245. kab. 16.oktobrim, plkst. 16.00
18.decembrī 14.00 245. kab. 11.decembrim, plkst.16.00
12.februārī 14.00 245. kab. 5.februārim, plkst. 16.00
15.aprīlī 13.00 205. kab. 8.aprīlim, plkst. 16.00
17.jūnijā 14.00 245. kab. 10.jūnijam, plkst. 16.00

 

Ētikas komisijas sanāksmju grafiks 2019./2020. akadēmiskajā gadā:

3.oktobrī 12.00 245. kab. 2. oktobrim, plkst. 16.00  iesniegt lietvedībā
10.janvārī 12.00 245. kab. 09.janvārim, plkst. 17.00      iesniegt lietvedībā

Administratīvās sanāksmes

pirmdienās 10.00 245. kab.

 

Sadarbības partneri