Sanāksmju grafiki

Sanāksmes nosaukums
Datums
Laiks
Vieta
Sanāksmē izskatāmos dokumentus iesniegt līdz
Akadēmiskā personāla sanāksmju grafiks 2018./19. akadēmiskajā gadā 20.septembrī 15.00 205. kab.
06.februārī 14.00 205. kab.
  27. jūnijā 15.00 205. kab
Koledžas padomes sanāksmju grafiks 2018./19. akadēmiskajā gadā: 30.augustā 15.00 245. kab. 22.augustam, plkst. 16.00
18.oktobrī 15.00 245. kab. 10.oktobrim, plkst. 16.00
20.decembrī 15.00 245. kab. 12.decembrim, plkst.16.00
20.februārī 15.00 245. kab. 13.februārim, plkst. 16.00
04.aprīlī 15.00 245. kab. 25.martam, plkst. 16.00
27.jūnijā 15.00 245. kab. 19.jūnijam, plkst. 16.00

 

Ētikas komisijas sanāksmju grafiks 2018./19. akadēmiskajā gadā:

17.decembrī 12.00 245. kab. 14.decembrim, plkst. 17.00  iesniegt lietvedībā
10.janvārī 12.00 245. kab. 09.janvārim, plkst. 17.00      iesniegt lietvedībā

Administratīvās sanāksmes

katru otrdienu 10.00 245. kab.

 

Sadarbības partneri