Studiju programmas

Ārstniecība

    Studiju programmas “Ārstniecība” teorētiskais un praktiskais saturs tiek realizēts ievērojot normatīvos dokumentus – Profesijas standartu, LR MK noteikumus Nr. 141. – 20.03.2001, Nr. 268 – 24.03.2009 un Profesionālās izglītības likumu.

 

KVALIFIKĀCIJA – ĀRSTA PALĪGS


Izglītības līmenis: Īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00
Kvalifikācija: ārsta palīgs
Studiju ilgums: 3 gadi (120 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība
Studiju maksa: studijas budžeta vietās/ 1680 EUR gadā

Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas

Ārstniecības izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:
» Studiju kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/klīniskās prakses) – 89 KP;
» Prakse (ārpus izglītības iestādes) – 21 KP;
» Kvalifikācijas darbs – 10 KP
Ārstniecības izglītības programmas apjoms ir 120 kredītpunkti (turpmāk KP), kas tiek iegūti trīs gadu (6 semestru) laikā. KP ir uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 darba stundām.

STUDIJU PLĀNS. Skatīt šeit.

 

KVALIFIKĀCIJA – NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS ĀRSTA PALĪGS


Izglītības līmenis: Īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00

Studiju ilgums: 2 gadi (80 kredītpunkti) 
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā profesionālā izglītība un iegūta kvalifikācija Feldšeris
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
Studiju maksa: 1700 EUR gadā

Studiju ilgums: 1 gads (40 kredītpunkti)* 
*Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: I līmeņa augstākā izglītība un iegūta kvalifikācija Ārsta palīgs
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
Studiju maksa: 1700 EUR gadā

STUDIJU PLĀNS. Skatīt šeit.

 

KVALIFIKĀCIJA – AMBULATORĀ DIENESTA ĀRSTA PALĪGS


Izglītības līmenis: Īsā cikla (pirmā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00

Studiju ilgums: 2 gadi (80 kredītpunkti) 
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā profesionālā izglītība un iegūta kvalifikācija Feldšeris
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu

Studiju ilgums: 1 gads (40 kredītpunkti)*
*Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: I līmeņa augstākā izglītība un iegūta kvalifikācija Ārsta palīgs
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu.

Studiju maksa: 1700 EUR gadā

STUDIJU PLĀNS. Skatīt šeit.

ECTS struktūrvienības koordinators: Studiju programmas “Ārstniecība” vadītāja Linda Alondere

Studiju programmas akreditētas līdz 31.12.2028.

Sadarbības partneri