Studiju programmas

Ārstniecība

    Studiju programmas “Ārstniecība” teorētiskais un praktiskais saturs tiek realizēts ievērojot normatīvos dokumentus – Profesijas standartu, LR MK noteikumus Nr. 305. – 13.06.2023, Nr. 268 – 24.03.2009 un Profesionālās izglītības likumu.

 

KVALIFIKĀCIJA – ĀRSTA PALĪGS


Izglītības līmenis: Īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00
Kvalifikācija: ārsta palīgs
Studiju ilgums: 3 gadi (180 ECTS)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība
Studiju maksa: studijas budžeta vietās/ 1680 EUR gadā

Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas

Ārstniecības izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:
» Studiju kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/klīniskās prakses) – 135 ECTS;
» Prakse (ārpus izglītības iestādes) – 30 ECTS;
» Kvalifikācijas darbs – 15 ECTS

STUDIJU PLĀNS. Skatīt šeit.

 

KVALIFIKĀCIJA – NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS ĀRSTA PALĪGS


Izglītības līmenis: Īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00

Studiju ilgums: 2 gadi (120 ECTS) 
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā profesionālā izglītība un iegūta kvalifikācija Feldšeris
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
Studiju maksa: 1700 EUR gadā

Studiju ilgums: 1 gads (60 ECTS)* 
*Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: I līmeņa augstākā izglītība un iegūta kvalifikācija Ārsta palīgs
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
Studiju maksa: 1700 EUR gadā

STUDIJU PLĀNS. Skatīt šeit.

 

KVALIFIKĀCIJA – AMBULATORĀ DIENESTA ĀRSTA PALĪGS


Izglītības līmenis: Īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 721 00

Studiju ilgums: 2 gadi (120 ECTS) 
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā profesionālā izglītība un iegūta kvalifikācija Feldšeris
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu

Studiju ilgums: 1 gads (60 ECTS)*
*Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: I līmeņa augstākā izglītība un iegūta kvalifikācija Ārsta palīgs
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu.

Studiju maksa: 1700 EUR gadā

STUDIJU PLĀNS. Skatīt šeit.

ECTS struktūrvienības koordinators: Studiju programmas “Ārstniecība” vadītāja Linda Alondere

Studiju programmas akreditētas līdz 31.12.2028.

Sadarbības partneri