Studiju programmas

Masāža un hidroterapija

KVALIFIKĀCIJA – MASIERIS

Izglītības līmenis: Īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41722
Kvalifikācija: masieris

Ja Jums ir vidējā vai vidējā profesionālā izglītība:
Studiju ilgums: 2 gadi
Studiju maksa: 1680 EUR gadā
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu

Iespējams saņemt studiju kredītu.

Ja Jums ir augstākā, t.sk. pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (medicīniskā vai jebkura cita):
Studiju ilgums: iespējams pielīdzināt studiju priekšmetus, samazinot studiju laiku
Studiju maksa: atkarībā no pielīdzināto priekšmetu skaita
Kvalifikācija: masieris
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu

 

Masāžas un hidroterapijas programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:
»Studiju kursi – 84 ECTS
»Prakse – 24 ECTS
»Kvalifikācijas darbs – 12 ECTS
Masāžas un hidroterapijas programmas apjoms ir 120 ECTS, kas tiek iegūti 2 gadu (4 semestru) laikā.

 

Studiju programmas mērķis ir sagatavot ceturtā līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu speciālistu – masieri, kas ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselīgu saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.

Masieris var strādāt Latvijas un ārvalstu veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, valsts vai privātās klīnikās, plaša profila slimnīcās, veselības centros, ārstu privātpraksēs, SPA centros vai atbilstoši iegūtajai profesijai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

STUDIJU PLĀNS. Skatīt šeit.

ECTS struktūrvienības koordinators: Studiju programmas “Masāža un hidroterapija” vadītāja Diāna Dzepuka

Studiju programma akreditēta līdz 25.08.2028.

Sadarbības partneri