Studiju programmas

Masāža un hidroterapija

KVALIFIKĀCIJA – MASIERIS

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41722
Kvalifikācija: masieris
Studiju ilgums: 2 gadi, vai 1,5 gadi, ja iepriekš iegūta augstākā (t.sk. 1. līmeņa profesionālā augstākā) medicīniskā izglītība (80 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas
Studiju maksa 1000 EUR gadā

Studiju programmas mērķis ir sagatavot ceturtā līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu speciālistu – masieri, kas ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselīgu saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.
Masieris var strādāt veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, valsts vai privātās klīnikās, plaša profila slimnīcās, veselības centros, ārstu privātpraksēs, SPA centros vai atbilstoši iegūtajai profesijai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Masāžas un hidroterapijas programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:
Studiju kursi – 56 KP
Prakse – 16 KP
Kvalifikācijas darbs – 8 KP
Masāžas un hidroterapijas programmas apjoms ir 80 kredītpunkti (turpmāk KP), kas tiek iegūti 2 gadu (4 semestru) laikā.

Studiju plānu skatīt šeit

Sadarbības partneri