Studiju programmas

Masāža un hidroterapija

KVALIFIKĀCIJA – MASIERIS

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41722
Kvalifikācija: masieris

Ja Jums ir vidējā vai vidējā profesionālā izglītība:
Studiju ilgums: 2 gadi
Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
  • Studiju maksa: 1350 EUR gadā
  • Kvalifikācija: Masieris

Iespējams saņemt studiju kredītu.

Ja Jums ir augstākā, t.sk. pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (medicīniskā vai jebkura cita):
Studiju ilgums: iespējams pielīdzināt studiju priekšmetus, samazinot studiju laiku
Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu
  • Studiju maksa: atkarībā no pielīdzināto priekšmetu skaita
  • Kvalifikācija: Masieris

Studiju programmas mērķis ir sagatavot ceturtā līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu speciālistu – masieri, kas ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselīgu saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.
Masieris var strādāt Latvijas un ārvalstu veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, valsts vai privātās klīnikās, plaša profila slimnīcās, veselības centros, ārstu privātpraksēs, SPA centros vai atbilstoši iegūtajai profesijai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Masāžas un hidroterapijas programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:
Studiju kursi – 56 KP
Prakse – 16 KP
Kvalifikācijas darbs – 8 KP
Masāžas un hidroterapijas programmas apjoms ir 80 kredītpunkti (turpmāk KP), kas tiek iegūti 2 gadu (4 semestru) laikā.

Studiju plānu skatīt šeit.

Studiju programma akreditēta līdz 31.12.2028.

Sadarbības partneri