Studiju programmas

Māszinības

KVALIFIKĀCIJA – MĀSA

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Programmas kods: 41 723 00
Kvalifikācija: māsa 
Studiju ilgums: 3 gadi (120 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība 
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas

Studiju maksa: iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem

Māszinību izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:

  • Studiju kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/klīniskās prakses) – 82 KP
  • Prakse (ārpus izglītības iestādes) – 28 KP
  • Kvalifikācijas darbs – 10 KP

Māszinību izglītības programmas apjoms ir 120 kredītpunkti (turpmāk KP), kas tiek iegūti trīs gadu (6 semestru) laikā. 1 KP atbilst 40 darba stundām. 

Studiju kursu un prakšu izvēli un saturu nosaka Profesijas standarts PS 0146 – 07.01.2003., kā arī LR MK noteikumi Nr.141 – 20.03.2001., Nr.68 – 19.02.2002., Nr.268 – 24.03.2009. un ES sektorālās direktīvas. Patstāvīgais darbs –35% no studiju kursu teorētisko nodarbību stundu skaita.

Studiju plānu skatīt šeit.

 

 

KVALIFIKĀCIJA – INTERNĀS APRŪPES MĀSA
BĒRNU APRŪPES MĀSA
ANESTĒZIJAS, INTENSĪVĀS UN NEATLIEKAMĀS APRŪPES MĀSA 
AMBULATORĀS APRŪPES MĀSA
ĶIRURĢISKĀS APRŪPES MĀSA

* No 2020./2021. m.g. reflektanti studiju programmā netiek uzņemti.

Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 723 00
Kvalifikācija: Internās aprūpes māsa, Bērnu aprūpes māsa, Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, Ambulatorās aprūpes māsa, Ķirurģiskās aprūpes māsa
Studiju ilgums: 2 gadi (80 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā profesionālā izglītība un iegūta kvalifikācija Māsa
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu

Māszinību izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:

  • Studiju kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/klīniskās prakses) – 56 KP
  • Prakse (ārpus izglītības iestādes) – 16 KP
  • Kvalifikācijas darbs – 8 KP

Māszinību izglītības programmas apjoms ir 80 kredītpunkti (turpmāk KP), kas tiek iegūti divu gadu (4 semestru) laikā. 1 KP atbilst 40 darba stundām.

Studiju kursu un prakšu izvēli un saturu nosaka Profesijas standarts PS 0146 – 07.01.2003., kā arī LR MK noteikumi Nr.141 – 20.03.2001., Nr.68 – 19.02.2002., Nr.268 – 24.03.2009. un ES sektorālās direktīvas. Patstāvīgais darbs –35% no studiju kursu teorētisko nodarbību stundu skaita.

Iekļautie studiju kursi specializācijai:
Internās aprūpes māsa
Internā medicīna un pacientu aprūpe – 4 KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai – 2 KP

Bērnu aprūpes māsa
Bērna attīstība un aprūpes pamatprincipi – 2 KP; Bērna aprūpe akūtu un hronisku saslimšanu gadījumā 2 – KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai – 2 KP

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa
Anestezioloģija un pacientu aprūpe – 2 KP; Intensīvā terapija un pacientu aprūpe – 2 KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai – 2 KP 

Ambulatorās aprūpes māsa
Pacientu aprūpe ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos – 4 KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai – 2 KP

Ķirurģiskās aprūpes māsa
Nozaru ķirurģija un pacientu aprūpe – 2 KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai – 2 KP

Studiju plānu skatīt šeit.

 

Sadarbības partneri