Studiju programmas

Optometrista asistents

KVALIFIKĀCIJA – OPTOMETRISTA ASISTENTS

Izglītības līmenis: Īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Programmas kods: 41 722
Kvalifikācija: optometrista asistents
Studiju ilgums: 2 gadi (120 ECTS)
Studiju maksa: 1680 EUR gadā

Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas

Iespējams saņemt studiju kredītu.

Optometrista asistenta izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:

»Studiju kursi (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/prakses) – 84 ECTS

»Prakse (ārpus izglītības iestādes) – 24 ECTS

»Kvalifikācijas darbs – 12 ECTS

Studiju programmas mērķis ir sagatavot ceturtā līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu speciālistu – optometrista asistentu, kurš konsultē klientu par briļļu ietvara un optisko briļļu lēcu izvēli, iestrādā optiskās lēcas briļļu ietvaros, pielāgo un labo briļļu ietvarus, veic kontaktlēcu lietošanas un kopšanas apmācību, uzrauga redzes treniņus klientiem, veic tehniskos mērījumus atbilstoši sertificēta redzes speciālista nozīmējumam un rekomendācijām un nodarbojas ar redzes korekcijas līdzekļu un redzes veselības aprūpē lietojamo preču tirdzniecību.

Optometrista asistents profesionālo darbību veic redzes optikas uzņēmumos vai aprūpes komandas sastāvā ārstniecības iestādēs, var būt pašnodarbinātais vai individuālais komersants.

STUDIJU PLĀNS. Skatīt šeit.

ECTS struktūrvienības koordinators: Studiju programmas “Optometrista asistents” vadītāja Evita Kassaliete

Studiju programma akreditēta līdz 31.12.2028.

Sadarbības partneri