Vakances

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, reģistrācijas Nr.90000014902, izsludina konkursu uz vēlētā akadēmiskā personāla – lektora amata vietu studiju programmā „Ārstniecība” studiju kursos: Bērnu propedeitika; Pediatrija.

Darba samaksa lektoram no 14.00 euro/stundā;

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši Nolikums par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā pretendenti/-es var iepazīties šeit.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniegt dokumentus var Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas Personāldaļā 109. kabinetā Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079, vai nosūtot uz norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, e-pasts: personals@rmkoledza.lv

Konkursa rezultāti publicēti netiks.

Papildu informācija pa tālr. 67840742.

Sadarbības partneri