Vakances

Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” (reģ. Nr. 90000014902) juridiskā adrese: Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079 izsludina atklātu konkursu uz direktora amatu.

Darba vieta: Hipokrāta iela 1, Rīga

Darba līguma termiņš: noteikts laiks – 5 gadi.

Prasības pretendentiem/-ēm:

1.      maģistra vai tam pielīdzināts grāds, vai doktora grāds medicīnas un veselības zinātnes nozarē (priekšrocības pretendentiem ar doktora grādu);

2.      pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 5 (pieci) gadi;

3.      akadēmiskā darba pieredze augstākā izglītībā ne mazāk kā 5 (pieci) gadi;

4.      izpratne par augstākās izglītības iestādes darbības un vadības principiem, finansiālo un saimniecisko darbību, vēlams ar pieredzi ES fondu un starptautisko projektu īstenošanā;

5.      vismaz 2 (divu) svešvalodu zināšanas, no kurām viena ir ES oficiālā valoda;

6.      stratēģiskās plānošanas, komunikācijas un sadarbības prasmes;

7.      darba organizācijas un vadības prasmes.

 

Iesniedzamie dokumenti:

1.      pieteikuma vēstule ar praktiskās pieredzes aprakstu, kā arī vēlams apliecinājums par sniegto informāciju vai kontaktpersonas dati (no esošās vai iepriekšējās darba vietas), kura var sniegt informāciju par pretendenta/-es atbilstību amata prasībām;

2.      priekšlikumi par Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas darbības attīstību tuvāko 5 (piecu) gadu laikā (nepārsniedzot 2 (divas) A4 formāta lapas);

3.      Curriculum Vitae (Europass formā);

4.      augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam;

5.      citi dokumenti, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot;

 

Piedāvājam: mēnešalgu no 2650,00 euro līdz 3600,00 euro.

Minētos dokumentus iesniegt līdz 2020.gada 31.janvārim ar norādi “Konkursam uz koledžas direktora amatu” klātienē LU Rīgas Medicīnas koledžas kancelejā (240. kab., Hipokrāta iela 1) vai nosūtot pa pastu (Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079), vai sūtot elektroniski personals@rmkoledza.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

Uzziņas pa tālr. +371 67840742 (darba dienās 9.00-16.00).

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, koledža informē, ka pretendenta identifikācijas dati, kontaktinformācija, kā arī ziņas par izglītību un profesionālo pieredzi, kas ir ietvertas pieteikumā, CV vai iegūtas darba intervijas laikā tiks apstrādāti ar mērķi veikt atlasi amata konkursam. Datu apstrāde ir balstīta uz pretendenta izteikto vēlmi piedalīties amata konkursā, koledžas leģitīmo interesi izvērtēt pretendentu, kā arī normatīvo aktu prasībām darba tiesību jomā. Koledža glabā informāciju par pretendentu līdz laikam, kad darbā pieņemtais darbinieks ir izturējis pārbaudes laiku.

Dalība amata konkursā un ziņu sniegšana par sevi ir brīvprātīga. Nepietiekama informācija par pretendentu var ierobežot viņa iespēju piedalīties vai izturēt konkursu.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, tālrunis +371 67034444 un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, adrese: Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079, tālrunis. +371 67840742.

Sadarbības partneri