Pasākumi

Akadēmiskā personāla, pasniedzēju un lektoru sanāksme

Atrašanās vieta: Hipokrāta 1, Rīga

Norises datums un laiks: 06.02.2019, 14:00 - 16:00

Darba kārtība:

  1. 2017./2018. Akad. gada studiju rezultāti  /direktore A.Bukulite/
  2. LU RMK darba plāna izklāsts /direktores vietniece S.Villere/
  3. Akadēmiskā personāla  dalība zinātnē, pētniecībā, konferencēs /direktores vietniece D.Voita/
  4. Izglītības kvalitātes nodrošināšana atbilstoši vadlīnijām
  5. Inovācijas izglītības procesā LU RMK – STEM  projekta progress /S.Villere/
  6. Pieejamais aprīkojums
  7. Dažādi

Sadarbības partneri