Pasākumi

Desmitā studentu konference “Biopsihosociālais modelis medicīnā”

Atrašanās vieta: Hipokrāta 1, Rīga

Norises datums: 25.04.2019

Sadarbības partneri