Pieteikuma forma

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

Reģistrācijas veidlapa studijām

Pirms veidlapas aizpildīšanas lūdzam sagatavot visus nepieciešamos dokumentus,maksājuma uzdevumu un fotogrāfiju.

Dzimums
Pilsonība
Deklarētā adrese
Faktiskā dzīves vieta (ja atšķiras no deklarētās)
Lūdzu norādiet vai studiju laikā būs nepieciešama dienesta viesnīca
Vēlos pieteikties studijām programmā:
Obligāti pievienojamie dokumenti

Centralizēto eksāmenu sertifikāti

Parakstot studiju līgumu, nepieciešams uzrādīt dokumentu oriģinālus.

Maksa par pieteikuma izskatīšanas administratīvajiem izdevumiem 10 EUR apmērā jāveic uz sekojošiem rekvizītiem:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Reģ.nr. 90000014902, A/S Swedbank, Konts Nr.: LV89HABA0551027460473

Maksājuma uzdevums jāizdrukā un jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem skenētā veidā.

Citi dokumenti (laulības apliecība, bāreņa apliecība, VVPA u.c.)