Jaunumi

03. Mar 2020

 

03.02.2020.

Tuvojas nobeigumam projekta realizācija Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā. Noslēgti visi paredzētie līgumi par iekārtu iegādēm, kopsummā par 366 596 euro, veikti maksājumi 260 002 euro. Patlaban norisinās akadēmiskā personāla apmācības darbam ar Baltijā pirmo un pagaidām vienīgo daudzfunkcionālo traumu simulāciju manekenu. Pēc apmācību beigām notiks manekena nodošanas – pieņemšanas dokumentācijas parakstīšana, līdz ar to arī iegādes būs noslēgušās. Notiek iegādātās aparatūras, iekārtu, manekenu izvietošana jaunajās simulāciju laboratorijās saskaņā ar studiju procesa plānu.

24.janvārī North American Rescue simulāciju centra direktors Rocco Deluca iepazīstināja interesentus gan ar manekena uzbūvi gan funkcionalitāti, gan studentu zināšanu pārbaudes un novērtēšanas iespējām laboratorijā klātienē, kā arī attālināti.

Sadarbības partneri